Vilken jaktradio ska man välja?

Vilken jaktradio ska man välja?

Valet av jaktradio väcker ofta många frågor hos den blivande jägaren, och det finns en rad frågor och parametrar att ta ställning till. Modell bör väljas för att kunna leverera optimala prestanda utifrån de förhållanden den kommer att användas vid, och samtidigt vara kompatibel med de modeller som övriga jägare i jaktlaget använder.

Valet av jaktradio väcker ofta många frågor hos den blivande jägaren

I Sverige har post och telestyrelsen upplåtit två frekvensband som får användas vid jakt, vid 31 MHz respektive 155 MHz. För varje frekvensband finns ett antal jaktkanaler vid fasta frekvenser definierade. Vid 31 MHz är kanalerna indelade med 10 kHz mellanrum och vid 155 MHz är motsvarande siffra 25 kHz.

Den första frågan man måste ställa sig är alltså vilken frekvens man skall välja. Generellt sett är jaktradio för 155 MHz populärast. De har bättre räckvidd i kuperad terräng och erbjuder möjlighet att använda upp till 7 olika jaktkanaler.

Generellt sett är jaktradio för 155 MHz populärast

Vid 31 MHz finns däremot över 20 kanaler upplåtna för användning vilket kan vara en fördel om det finns många jaktlag som skall samsas om en relativt liten yta. Viktigt att beakta är naturligtvis också vilket frekvensband dina jaktkamrater använder och välja en kompatibel modell.

En handhållen radiosändares antenn är konstruerad för att fungera optimalt vid en viss frekvens, och därför är en viss jaktradio byggd för kommunikation endast vid ett av frekvensbanden. Generellt medger en längre antenn bättre sändnings- och mottagningsegenskaper.

Många jägare föredrar att montera jaktradion i en bärsele

Många jägare föredrar att montera jaktradion i en bärsele eller med ett bältesclips och ansluta radion till en hörselmussla med mikrofon. På så vis har man alltid händerna fria att manövrera vapen och kikare mm.

På vissa modeller förekommer så kallad röststyrning (på engelska: VOX eller whisper). Dessa funktioner kräver en del justeringar av inställningarna för att fungera optimalt, men därefter kan man sända enbart genom att tala i mikrofonen som är kopplad till hörselmusslan.

På så vis slipper man lyssna på radiokommunikation från andra jaktlag i närheten

Det finns även ett antal specialfunktioner på vissa modeller som kan vara behändiga att ha. Om man vill slippa störas av radiokommunikation från andra jaktlag kan man använda sig av så kallade pilottoner. Detta är lågfrekventa (ohörbara) toner som läggs till radiosignalen vid sändning.

Mottagarens radio öppnas endast om inkommande signal innehåller den pilotton som man har förinställd. På så vis slipper man lyssna på radiokommunikation från andra jaktlag i närheten.

Jaktradion bör också vara väl skyddad för att tåla väder och vind

Om man dessutom vill koda signalen så att den blir totalt ohörbar för andra oavsett deras utrustning, finns det på vissa modeller en funktion som heter ”scramble”. Jaktradion bör också vara väl skyddad för att tåla väder och vind. Detta anges med den s.k. IP-klassificeringen, som är en internationell standard för att ange motståndskraften mot fukt och väta.

Normalpris för en robust jaktradio ligger någonstans mellan 1500-5000 kronor. Vissa väljer att köpa jaktradio via en importör vilket oftast blir betydligt billigare. Dessa modeller är dock sällan enbart anpassade efter svenska behov och behöver i regel programmeras innan de kan användas i Sverige.

Vid ett jaktpass vill man inte ödsla onödig tid på en jaktradio som ej fungerar optimalt

En av fördelarna är att man på dessa modeller även kan använda andra frekvensband, och exempelvis använda radion för kommunikation till sjöss, dvs som marin VHF-radio. Instruktionsmanualen som medföljer dessa apparater är inte alltid den tydligaste, så det kan vara bra att kontrollera om radion kommer förprogrammerad, eller om säljaren eventuellt har möjlighet att programmera den åt dig.

Man bör noga välja sin utrustning som jägare, i första hand pga de höga säkerhetskrav som varje jägare bör eftersträva. Vid ett jaktpass vill man inte ödsla onödig tid på en jaktradio som ej fungerar optimalt eller är krånglig att använda. När man väl har bestämt sig och köpt sin första jaktradio är det viktigt att bekanta sig med dess alla funktioner, så att handhavandet fungerar smidigt vid jakten.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *