Köpa musikanläggning

Köpa musikanläggning

Hifi är en förkortning av High Fidelity vilket rakt översatt till svenska betyder hög trohet och avser när det gäller ljudåtergivning att ljudet ska vara troget originalet, det vill säga att en musikanläggning med hifiambitioner varken ska lägga till eller ta bort något från den avlyssnade inspelningen.

Hifi är en förkortning av High Fidelity

Det finns två sidor av detta begrepp: den tekniska och den akustiska. Den tekniska gäller hela uppspelningskedjan från signalkällan, t.ex. CD-spelare och fram till högtalarna. Några perfekta musikanläggningar finns det inte utan alla har sina fel och brister.

Ofta får man det man betalar för men det är dock långtifrån alltid att dyrast är bäst. Genom att plocka ut det mest prisvärda hos olika tillverkare kan man få god valuta för sina pengar. Den akustiska innebär att alla högtalare samverkar på olika sätt med rummet och påverkar återgivningskvaliten en hel del.

Det vill säga att det inte räcker med att köpa en bra musikanläggning

Det vill säga att det inte räcker med att köpa en bra musikanläggning utan den måste också kunna integreras akustiskt i det rum där den är avsedd att verka om man ska kunna få ut det välljud som man förväntar sig.

Man måste vara beredd på att testa olika högtalarplaceringar och i vissa fall även sätta upp dämpskivor, extra mattor på golvet o.d. Man måste även ha klart för sig att vissa rum är mindre lämpade för musikavlyssning än andra.

De olika enheterna som en musikanläggning är uppbyggd av elektriskt måste passa för varandr

En annan sak att ta i beaktande är att de olika enheterna som en musikanläggning är uppbyggd av elektriskt måste passa för varandra vilket inte alltid är en självklarhet. En del förstärkare t.ex. har svårt att driva vissa högtalare på ett optimalt sätt p.g.a. högtalarna är en för svår last (för låg impedans vid vissa frekvenser och/eller svåra fasförskjutningar).

I ett sådant fall hjälper det inte även om förstärkaren och högtalarna var och en har god ljudkvalitet då de tillsamman inte fungerar bra ihop och kan därför inte ge en optimal ljudkvalitet.

Det är många frågor man ställs inför när man ska köpa en musikanläggning

Det är många frågor man ställs inför när man ska köpa en musikanläggning och har man inte de rätta kunskaperna så är risken stor att man gör ett felköp.

Bästa hjälpen får man oftast om man vänder sig till dedikerade hifi-butiker. Gör man sitt inköp hos någon av de större hemelektronikkedjorna ska man inte räkna med att personalen har den kunskap som krävs för att hjälpa dig att välja rätta prylarna. Även om man vänder sig till seriösa handlare är det dock bra om man har åtminstone grundläggande kunskaper om stereo & hifi.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *