En magnet har många sidor

En magnet har många sidor

Magneter är föremål som skapar magnetiska fält, antingen genom att elektricitet tillförs, eller av sig själva utan att yttre påverkan behövs. Magneter som kräver tillförsel av ström kallas för elektromagneter medan permanentmagneter ständigt ger upphov till magnetfält.

Man kan förenklat beskriva magnetism genom att illustrera ett föremål med två sidor, en med positiv laddning och en med negativ. När dessa möts skapas något som kallas repellering, vilket innebär att de inte kan fästa vid varandra.

Magneter är föremål som skapar magnetiska fält

För att attraktion ska skapas, vilket alltså innebär att sidorna från två olika föremål fäster vid varandra, krävs att man för samman en negativ sida med en positiv. En magnet kan ha många användningsområden, och vi använder magneter till väldigt mycket i våra dagliga liv, ofta utan att vi tänker på det.

Kompasser

Ett användningsområde för magneter har sedan lång tid tillbaka varit som navigationsinstrument. En kompass använder sig av jordens magnetfält för att orientera sig och kan då ange vilken riktning som är nord eller syd efter en skala.

En kompass använder sig av jordens magnetfält för att orientera sig

Kompasser fungerar olika bra beroende på var på Jorden man befinner sig, eftersom magnetfältet går mellan syd- och nordpolen och därmed gör så att de magnetiska linjerna har en vinkel på 90 grader vid polerna och löper parallellt med jordens yta vid ekvatorn. En kompass fungerar därför bäst så nära ekvatorn som möjligt och sämre ju närmare polerna man kommer.

Magneter i hushållet

En magnet kan som de allra flesta känner till, användas för att snabbt häfta saker på en metallisk yta. Detta sker vanligtvis i köket, då många använder kylskåpsmagneter för att dekorera kylen eller sätta upp viktiga lappar.

Många använder kylskåpsmagneter för att dekorera kylen

Fördelen med en magnet istället för något annat häftade, som till exempel häftmassa eller tejp, är att det är mycket enkelt att ta bort och sätta tillbaka, samtidigt som det inte lämnar några fula fläckar eller annat spill.

Magneter inom industrin

En magnet kan användas till mycket inom industrin och arbetslivet. Forskare kan använda en magnet för att separera blodkroppar, medan bilindustrin kan ha användning för magneter när man tillverkar motorer.

Magneter inom industrin

I dessa fall är det vanligt att man använder så kallade keramiska magneter eller ferrit-magneter som består av järnoxid och antingen barium eller strontium. Vissa andra magneter kan innehålla aluminium, nickel och kobolt, vilket är fallet med exempelvis så kallade alnico-magneter. Den klassiska magneten formad som en hästsko är ett exempel på det sistnämnda.

About the author

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *